Вести
26.06.2012

Изведена вежба „Чувар 2012“


Изведена вежба „Чувар 2012“ПОГЛЕДАЈТЕ ФОТОГАЛЕРИЈУ

У касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу данас је изведена показна вежба „Чувар 2012“.

Приказу вежбе присуствовали су командант Команде за обуку бригадни генерал Душан Стојановић са члановима колегијума, команданти јединица Команде за обуку, лица која се баве обезбеђењем и проблематиком обезбеђења објеката, главни подофицири и представници свих организационих целина Команде за обуку.

Вежбом је руководио начелник Одељења за оперативне послове Команде за обуку пуковник Милош Јаковљевић.

Изведена вежба „Чувар 2012“Циљ показне вежбе био је практичан приказ планирања, припреме и извршавања задатака организације и функционисања обезбеђења објеката, покретних средстава и људства, унапређење функционисања система обезбеђења и дефинисање јединствене методологије радњи и поступака у вршењу чуварског обезбеђења у јединицама Команде за обуку.

Вежба „Чувар 2012“ обухватила је пет радних тачака - припрему и проверу припремљености људства за обезбеђење објеката, поступак чуварске службе у разним случајевима, затим примопредају дужности вође смене и чувара на чуварским местима, контролу обезбеђења и приказ чуварнице касарне „Генерал Павле Јуришић Штурм“.

Генерал Стојановић оценио да је циљ вежбе остварен, а да су питања добро одабрана и да представљају полазну основу за рад у наредном периоду.

Email