Анализа стања, функционалних способности Команде за обуку и оперативних способности Територијалних снага