ОБВТ ЛАЗАР 3

Свечаност поводом Дана 204. ваздухопловне бригаде

Свечаност
Петак, 2.12.2016