Приказ способности дела јединица Војске Србије у касарни „Дедиње“