Гађање ракетних једница ПВО на полигону Шабла у Бугарској

Лансирање КУБ
Петак, 10.9.2010 
Оперативна сала
Петак, 10.9.2010