ОБВТ ЛАЗАР 3

Противпожарна вежба у касарни „Дедиње“

Вежба
Уторак, 27.9.2016