Чувамо успомену на наше пилоте и на право да будемо слободни