Годишња конференција министра одбране о кључним резултатима рада у 2019. години