ОБВТ ЛАЗАР 3

Заједничка вежба Војске Србије и Министарства унутрашњих послова