ОБВТ ЛАЗАР 3

Војска и полиција на заједничком задатку

Обилазак границе
Недеља, 24.7.2016