Обилазак јединица Војске Србије ангажованих на пружању помоћи у Блацу и Прокупљу