Спортски сусрет високих официра Војске Србије и Војске Мађарске