ОБВТ ЛАЗАР 3

Успешно изведена вежба Платинасти вук 18