ОБВТ ЛАЗАР 3

Отварање моста преко реке Ресаве код Деспотовца

Отварање моста
Уторак, 30.6.2009