Анализа стања, оперативних и функционалних способности Копнене војске