Здружена вежба Војске Србије

Одлучан одговор 2009
Четвртак, 1.10.2009 
Вежба - Видео 1
Четвртак, 1.10.2009 
Вежба - Видео 2
Четвртак, 1.10.2009