ВЕК ПОБЕДНИКА 1918-2018

Вежба подржана рачунарским симулацијама Здружени удар 2018