ОБВТ ЛАЗАР 3

Такмичење у индивидуалним војничким вештинама у Сомбору