ОБВТ ЛАЗАР 3

Деда Мраз и Добре Виле традиционално на аеродрому Батајница