ОБВТ ЛАЗАР 3

Заједничка седница колегијума министра одбране и начелника Генералштаба