„Грифони“ успешно извели обуку на преводници „Кајтасово“