ОБВТ ЛАЗАР 3

Свечаност поводом завршетка Командно-штабног усавршавања