Кабинет начелника Генералштаба

Кабинет начелника Генералштаба Војске Србије је посебна организациона јединица која обавља студијско-аналитичке, оперативно-техничке и административне послове за потребе начелника Генералштаба Војске Србије и његовог заменика; планира, припрема и организује радне и протоколарне активности начелника Генералштаба Војске Србије.

Начелник Кабинета начелника Генералштаба је пуковник Предраг Краљевић.

Кабинет у свом саставу има Одсек за оперативне послове, Одсек за међународну војну сарадњу и протокол, Одсек за опште послове, Одсек за правне послове, Групу за односе са јавношћу и Групу за финансије.

Кабинет начелника Генералштаба обавља послове из функција „међународна војна сарадња“, „правна“ и „односи са јавношћу“, као и задатке из „командне“ функције.

Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 2063-901
Телефакс: +381 (0) 11 3006-331
Имејл: vojska.srbije@mod.gov.rs