Одељење за цивилно-војну сарадњу

Одељење за цивилно-војну сарадњу (Ј-9) је организацијска јединица Генералштаба Војске Србије надлежна за планирање послова који се односе на цивилно-војну сарадњу Војске Србије.

Одељење за цивилно-војну сарадњу (Ј-9) је носилац функције цивилно-војна сарадња (ЦВС) у систему одбране Републике Србије.

У саставу Одељења за ЦВС су Одсек за планирање и Група за подршку.

Начелник Одељења за ЦВС (Ј-9) Генералштаба Војске Србије је пуковник Драган Месаровић. 

Задаци Одељења за ЦВС


Одељење за ЦВС реализује следеће задатке:

  • Планирање ЦВС у текућим операцијама Војске и дугорочном планирању одбране Републике Србије;
  • Израда предлога за програме и планове финансирања ЦВС;
  • Израда доктринарних докумената из области ЦВС;
  • Предлагање, планирање и израда правила ангажовања Војске у области ЦВС;
  • Ажурирање и одржавање базе података о стању окружења у којем јединице Војске Србије изводе операције или ће их изводити по елементима из области ЦВС;
  • Учешће у раду екипа Генералштаба за контролу и оцењивање оперативних и функционалних способности и усаглашености са законима, правилима и прописима команди, јединица и установа Војске Србије.

Одељење за цивилно-војну сарадњу (Ј-9) је најмлађа организацијска јединица Генералштаба Војске Србије. Формирано је 5. фебруара 2007. године, убрзо по увођењу функције цивилно-војна сарадња у Војску Србије, ради обезбеђивања потпуне интероперабилности са савременим војскама.

Иако најмлађа функција у Министарству одбране и Војсци Србије, интензивном обуком у земљи и иностранству, разменом искустава са савременим војскама, развојем специфичности функције – не само за примену у мултинационалним операцијама, како је то обичај у другим савременим војскама, већ и за примену на сопственој територији у свакодневном животу и раду јединица – као и искуством из мултинационалних операција, цивилно-војна сарадња је за кратко време постала потпуно интероперабилна.

Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 2063-258
Телефакс: +381 (0) 2063-426
Мејл: j-9@vs.rs

Повезане вести