Управа за логистику

Управа за логистику (Ј-4) је интервидовска организацијска јединица Генералштаба намењена за планирање, организацију и реализацију логистичке подршке Војске Србије, командовање потчињеним јединицама и изградњу њихове оперативне способности.
У саставу Управе за логистику су Одељење за оперативно-логистичке и опште послове, Одељење за снабдевање, Одељење за саобраћај и транспорт, Одељење за одржавање, Одсек за општу логистику, Одсек за инфрастраструктуру, Одсек за здравство. Управи за логистику је непосредно потчињена Централна логистичка база.

Начелник Управе за логистику је пуковник Срђан Петковић.

Задаци Управе за логистику


Управа за логистику је надлежна за:

  • Планирањe и организовање система логистичке подршке Војске Србије
  • Правовремено и непрекидно снабдевање Војске Србије материјалним средствима неопходним за извршење мисија и задатака
  • Планирање, организовање и контрола одржавања техничких средстава у Војсци Србије
  • Планирање, организација и контрола саобраћаја и транспорта у Војсци Србије
  • Планирање, организовање и контрола делатности опште логистике у Војсци Србије
  • Обезбеђење адекватних услова за живот и рад људства, смештај технике и материјалних средстава и изградња специфичних војних објеката за реализацију мисија и задатака Војске Србије.

Традиције Управе за логистику


Успостављањем функционалне организације Министарства одбране и Војске Србије 2005. године, формирана је Управа за логистику Генералштаба Војске Србије. Тада су, из два ентитета у Министарству одбране и Војсци Србије и Црне Горе – Сектора за војнопривредну делеатност Министарства одбране и Сектора за логистику Генералштаба, формирана три ентитета на стратегијском и оперативном нивоу организације логистике Министарства одбране и Војске Србије. То су били Сектор за метеријалне ресурсе Министарства одбране, Управа за логистику (Г-4) Генералштаба Војске Србије и Црне Горе и Команда логистике.

Управа за логистику (Г-4) устројена је кроз унутрашње организационе целине, одељења и самосталне одсеке којима су додeљене надлежности сваке од појединачних логистичких функција.

Са променом назива унутрашњих организационих целина Генералштаба Војске Србије, 2007. године, Управа за логистику добија ознаку Ј-4 уместо Г-4. На овај начин се афирмише здружени оперативни концепт као основни начин остваривања мисија и задатака Војске Србије. Од 2012. године Управа за логистику (Ј-4) Генералштаба Војске Србије постаје носилац функције „одржавање“ у систему одбране Републике Србије.

Контакт


Адреса: Гардијска 9, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 2064-100
Телефакс: +381 (0) 11 3006-259

Повезане вести