Војска Србије — институцијакојој грађани највише верују

Начелник ЦКИСИП-а пуковник др Бобан Трајковић, дипл. инж.


Датум и место рођења

30. август 1969, Куманово

Образовање

 • Докторат у области информационих технологија, Војна академија Универзитета одбране у Београду, 2013.
 • Магистратура у области информатике, Електронски факултет Универзитета у Нишу, 2001.
 • Војнотехничка академија копнене војске, смер информатика, 1993.
 • Техничка средња војна школа, смер рачунари у борбеним системима, 1988.

Дужности

 • Начелник Центра за командно-информационе системе и информатичку подршку, Управа за телекомуникације и информатику (Ј-6)
 • Начелник Одсека за информационе системе, Управа за телекомуникације и информатику (Ј-6)
 • Заменик начелника Центра за командно-информационе системе и информатичку подршку
 • Референт у Одсеку за информационе системе, Управа за телекомуникације и информатику (Ј-6)
 • Руководилац у Стручном активу наставника електроенергетике, Средња стручна војна школа
 • Наставник у Средњој стручној војној школи

Унапређења

 • Пуковник, 2013.
 • Потпуковник, 2006.
 • Мајор, 2002.
 • Капетан прве класе, 1999,
 • Капетан, 1996.
 • Поручник, 1993.
 • Водник прве класе, 1991.
 • Водник, 1988.

Контакт

Адреса: Кнеза Милоша 33, 11000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 3201-150
Телефакс: +381 (0) 11 3201-695
Мејл: boban.trajkovic@vs.rs