Војска Србије — институцијакојој грађани највише верују

Командант Центра АБХО пуковник Иван Лазаревић


Датум и место рођења

11. јун 1969, Крушевац

Образовање

 • Докторске студије, 2012.
 • Магистарске студије, 2000.
 • Војна академија, смер АБХО, 1992.
 • Војна гимназија, 1988.

Стручно-специјалистичка усавршавања

 • Курс руковођења одбраном у ширем безбедносном контексту, 2008.
 • Швајцарски основни курс за хемијску заштиту, 2008.
 • Курс за штабне официре у мировним мисијама, 2006.
 • Мултинационални курс за старије официре о немачкој полититици АБХО, 2005.
 • Курс за војне посматраче Уједињених нација, 2002.
 • Шведски курс помоћи и заштите за цивилну популацију, 2001.

Дужности

 • Командант Центра АБХО, Команда за обуку
 • Заменик команданта Центра за усавршавање кадрова АБХО, Команда за обуку
 • Начелник одсека за оперативне послове, Центар за усавршавање кадрова АБХО
 • Начелник катедре стручних предмета, Центар за усавршавање кадрова АБХО
 • Начелник радиолошко-хемијске лабораторије, Центар за усавршавање кадрова АБХО
 • Наставник, Центар за усавршавање кадрова АБХО
 • Командир чете, Центар за усавршавање кадрова АБХО
 • Командир вода, Центар за усавршавање кадрова АБХО

Унапређења

 • Пуковник, 2016.
 • Потпуковник, 2006.
 • Мајор, 2002.
 • Капетан прве класе, 1999.
 • Капетан, 1996.
 • Поручник, 1993.
 • Потпоручник, 1992.

Одликовања

 • Војна спомен-медања за учешће у мултинационалним операцијама, 2013.
 • Медаља Уједињених нација за учешће у мисији Унифил, 2012.
 • Медаља Уједињених нација, првог и другог степена, за учешће у мисији Унмисет, 2004.
 • Медаља за заслуге у области одбране и безбедности, 1999.

Контакт

Адреса: Балканска 57, 37 000 Крушевац
Телефон: +381 (0) 37 416-060
Телефакс: + 381 (0) 37 416-308
Мејл: centar@abho.vs.rs