Обука везиста у Копненој војсци

Среда, 12.2.2020 | Обука
У јединицама везе из састава Копнене војске у току је период интензивног обучавања професионалног састава радио, радио-релејне и телефонско-линијске специјалности.

Обука се изводи ради достизања потребног нивоа оспособљености за реализацију задатака у различитим динамичним окружењима и условима које намеће савремено доба. Посебна пажња се посвећује младим војницима и старешинама који се уводе у дужност.

Обезбеђење непрекидности комуникација између јединица Копнене војске од виталног је значаја за функционисање командовања. Стога се обуци специјалности службе телекомуникација посвећује нарочита пажња јер, како кажу, исправке на терену — нема, будући да информација која не стигне правовремено често изгуби значај.

На крају периода интензивне обуке реализоваће се и вишедневна тактичка вежба у теренским условима, када ће бити изведене најсложеније и најзахтевније теме предвиђене за реализацију у саставима службе телекомуникација.

Повезане вести