Летња обука извиђача у савлађивању водених препрека

Петак, 31.7.2020 | Обука
Редовна обука извиђачких јединица захтевна је и напорна, а изводи се на различитим типовима терена широм земље како би услови обучавања били приближни онима у којима се извиђачи могу наћи приликом реализације задатака.

У оквиру обуке која се изводи у летњим условима, извиђачи Треће бригаде копнене војске до сада су савладали садржаје из пливања, борења и гађања ножем, а тренутно реализују обуку у савлађивању водених препрека формацијским и средствима израђеним од приручног материјала.

Различите ситуације и окружења у којима извиђачке јединице извршавају задатке изискују сналажљивост, креативност и искуство, па осим  што користе формацијска средстава за савлађивање водених препрека извиђачи израђују и сплавове и друга пловна средства од доступног материјала.

Након обуке у савлађивању водених препрека, следи завршна вежба у оквиру које се у реалним условима, који обухватају и исхрану у природи, проверава обученост извиђача за решавање задатака у дубини непријатеља.

Извиђачке јединице Копнене војске опремљене су савременим средствима и опремом, од посебних комплета униформи за јединице ове намене, до средстава за прикупљање обавештајних података. Приликом селекције људства за ове јединице важе посебни критеријуми па се физичка спремност и психичка стабилност извиђача и њихова способност за решавање и најтежих задатака у дубини непријатеља не доводе у питање.

Повезане вести