Усавршавања у Центру за обуку логистике

Понедељак, 21.9.2020 | Обука
На полигонима и вежбалиштима у Центру за обуку логистике у току је реализација обуке и усавршавања за различите специјалности официра, подофицира, професионалних војника, цивилних лица и кадета Медицинског факултета Војномедицинске академије.

Реч је о напредној инидивидуалној обуци, током које се стичу неопходна стручноспецијалистичка знања и вештине за војноевиденциону специјалност служби логистике.

Полазници курсева и обука, организовани у осамнаест наставних група, оспособљавају се за извршавање широког спектра задатака из домена техничке, интендантске, санитетске и саобраћајне службе и стичу знања о организацији и технологији рада у логистичким јединицама Војске Србије.

Обуку изводе инструктори, предавачи и испитивачи који су оспособљени за извођење обуке према верификованим стандардима специјалистичке обуке, као и предавачи, испитивачи и инструктори сертификовани у складу са Законом о безбедности саобраћаја Републике Србије.

Реализацијом обуке и усавршавања у Центру за обуку логистике систем одбране добија обучене и оспособљене кадрове, способне за самостално обављање одговорних дужности у органима логистике и логистичким јединицама Војске Србије.

Повезане вести