Провера обучености војника на служењу војног рока

Среда, 13.1.2021 | Обука
На полигонима и вежбалиштима у центрима за обуку Војске Србије реализована је провера основне индивидуалне обучености војника на добровољном служењу војног рока који су војничку униформу обукли почетком децембра прошле године.

Војници су се у периоду обучавања теоретски и практично оспособљавали за руковање различитим врстама наоружања, овладали су основним тактичким радњама и успешно су положили тест физичке провере како би спремно дочекали проверу обучености.

На завршном испиту индивидуалне оспособљености војници су у току првог дана практично решавали задатаке из тактичке обуке, док су другог дана теоретски и практично показали знања, способности и вештине на средствима за која су се обучавали, као и познавање стројеве обуке и Правила службе Војске Србије. 

Ова генерација војника је показала одличне резултате, а више од 80% њих је изразило намеру да конкурише за пријем у професионалну војну службу у својству професионалног војника. 

Војници ће непосредно након завршетка провере индивидуалне обучености, служење војног рока наставити у центрима за специјалистичку обуку, где ће се обучавати за различите специјалности у оквиру родова и служби.

Повезане вести