Тактичка вежба везиста Копнене војске

Уторак, 17.3.2020 | Обука
Јединице везе из састава Копнене војске привеле су крају вишедневну тактичку вежбу током које су увежбавале постављање и премештање покретног телекомуникационог и информатичког центра.

На шест локација широм Републике Србије, у различитим временским условима, везисти из Копнене војске демонстрирали су високу обученост у реализацији телекомуникационо-информатичког обезбеђења.

Способност јединица везе да брзо промене рејон размештаја и успоставе услове за сигурне и неперекидне комуникације од виталног је значаја за функционисање командовања у миру и рату.

Повезане вести