Aktuelne mirovne operacije

Trenutno je u 5 multinacionalnih operacija pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija i 4 multinacionalne operacije Evropske unije angažovan 281 pripadnik Vojske Srbije.

pesadijska-ceta-vojske-srbije-u-misiji-un-u-libanu.jpg

Misije Ujedinjenih nacija


U pet mirovnih operacija Ujedinjenih nacija — u Libanu, Centralnoafričkoj Republici, na Kipru, u DR Kongu i na Bliskom istoku — trenutno je angažovano 259 pripadnika Vojske Srbije.

Privremene snage UN u Libanu — UNIFIL


Privremene snage Ujedinjenih nacija u Republici Liban — UNIFIL uspostavljene su rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 425 i 426 od 19. marta 1978. godine. Mandat misije se periodično produžava rezolucijama Saveta bezbednosti UN.

Pripadnici Vojske Srbije u misiji UN u Libanu

Vojska Srbije učestvuje u UNIFIL od 21. decembra 2010. godine sa štabnim oficirima, sa mandatom u trajanju od šest meseci. Od 25. novembra 2012. godine učešće u UNIFIL je prošireno elementom za nacionalnu podršku sastava pet lica i pešadijskim vodom od 36 lica, sa mandatom u trajanju od šest meseci. Od 24. marta 2013. godine, učešće pripadnika Vojske Srbije u UNIFIL je uvećano za dva štabna oficira u Komandi UNIFIL u Nakuri, a od 5. novembra 2013. godine angažovanjem pešadijske čete umesto pešadijskog voda. Na osnovu tehničkog sporazuma sa OS Kraljevine Španije, od 2. novembra 2014. broj štabnih oficira je povećan za još jednog, koji se angažuje u komandi španskog bataljona. Od 11. decembra 2014. godine, na osnovu tehničkog sporazuma sa OS Italije, povećano je angažovanje za vod za zaštitu snaga, sastava 33 pripadnika VS, koji je upućen u sektor Zapad. 

Trenutno je u UNIFIL angažovano 177 pripadnika Vojske Srbije.

Multidimenzionalna integrisana misija za stabilizaciju u CAR — MINUSCA


Multidimenzionalna integrisana misija Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA) uspostavljena je Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 2149 od 10. aprila 2014. godine. Mandat misije se periodično produžava rezolucijama Saveta bezbednosti UN.

Vojna parada u misiji UN u Centralnoafričkoj Republici

Vojska Srbije učestvuje u MINUSCA od 20. septembra 2014. godine sa dva štabna oficira i dva vojna posmatrača (trenutno se po zahtevu misije angažuju na štabnim dužnostima), koji se angažuje sa mandatom u trajanju od godinu dana, a od 11. decembra 2014. godine i sa 68 pripadnika bolnice nivoa 2, sa mandatom u trajanju od šest meseci.

Trenutno je u MINUSCA angažovano 77 pripadnika Vojske Srbije.

Mirovne snage UN na Kipru — UNFICYP


Mirovne snage Ujedinjenih nacija u Republici Kipar — UNFICYP uspostavljene su Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 186 u martu 1964. godine. Mandat misije se periodično produžava rezolucijama Saveta bezbednosti UN.

Pripadnici Vojske Srbije u misiji UN na Kipru

Vojska Srbije učestvuje u UNFICYP od 21. oktobra 2010. godine sa štabnim oficirom, sa mandatom u trajanju od godinu dana, i odeljenjem od šest lica, sa mandatom u trajanju od šest meseci. Od 23. septembra 2011. godine učešće u UNFICYP je prošireno sa dva vojna posmatrača (MOLO), sa mandatom u trajanju od godinu dana, i pešadijskim vodom do 37 lica, sa mandatom u trajanju od šest meseci.

Trenutno su u UNFICYP angažovana pripadnika Vojske Srbije.

Misija UN za stabilizaciju u DR Kongu — MONUSCO


Misija Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Demokratskoj Republici Kongu — MONUSCO uspostavljena je Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 1279 od 30. novembra 1999. godine. Mandat misije se periodično produžava rezolucijama Saveta bezbednosti UN.

Lekar Vojske Srbije u misiji UN u DR Kongu

Vojska Srbije učestvuje u MONUSCO od 7. marta 2003. godine sa medicinskim timom za evakuaciju vazdušnim putem (AMET), sastava šest lica, sa mandatom u trajanju od šest meseci. Od 28. jula 2010. godine učešće u MONUSCO je prošireno štabnom grupom od dva lica, sa mandatom u trajanju od godinu dana. Angažovanje medicnskog tima za evakuaciju vazdušnim putem je završeno 10. maja 2018. godine.

Trenutno je u MONUSCO angažovan 1 pripadnik Vojske Srbije.

Organizacija UN za nadgledanje primirja na Bliskom istoku — UNTSO


Organizacija UN za nadgledanje primirja na Bliskom istoku — UNTSO uspostavljena je Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 50 (1948). Najstarija je misija Ujedinjenih nacija. Mandat misije je uspostavljen 1948. godine i ne podleže periodičnom produžavanju.

Oficir Vojske Srbije u misiji UN na Bliskom istoku

Vojska Srbije učestvuje u UNTSO od 9. septembra 2012. godine sa vojnim posmatračem, koji se angažuje sa mandatom u trajanju od godinu dana, u sastavu Posmatračke grupe Liban.

Trenutno je u UNTSO angažovan vojni posmatrač iz sastava Vojske Srbije.

Vojne operacije Evropske unije


U četiri vojne operacije Evropske unije — u Somaliji, Centralnoafričkoj Republici i Maliju — trenutno su angažovana  22 pripadnika Vojske Srbije.

Misija EU za obuku u Somaliji — EUTM Somalia


Misija Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Somalije — EUTM Somalia uspostavljena je Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 1872 (2009) i odlukama Saveta Evropske unije broj 96 i 197 (2010). Mandat misije se produžava u skladu sa odlukom Saveta Evropske unije.

Tim Vojske Srbije u misiji Evropske unije u Somaliji

Vojska Srbije učestvuje u EUTM Somalia od 25. aprila 2012. godine sa štabnim oficirom, sa mandatom u trajanju od šest meseci. U toku 2013. godine Vojska Srbije je povećala učešće u misiji angažovanjem medicinskog tima sastava četiri lica.

Trenutno je u EUTM Somalia angažovano 6 pripadnika Vojske Srbije.

Pomorske snage EU u Somaliji — EUNAVFOR Somalia


Pomorske snage Evropske unije u Somaliji (Operacija Atalanta) — EUNAVFOR Somalia (Operation Atalanta) uspostavljene su rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija br. 1814, 1816, 1838 i 1846 (2008) i odlukama Saveta Evropske unije broj 851 od 10. novembra 2008. godine i broj 918 od 8. decembra 2008. godine. Mandat operacije se produžava u skladu sa odlukom Saveta Evropske unije.

Pripadnik Vojske Srbije na brodu Svetskog programa za hranu

Vojska Srbije učestvuje u EUNAVFOR Somalia od 6. aprila 2012. godine, sa prekidima, što zavisi od potreba u zoni operacije. Tako su do sada u ovoj misiji angažovani po dva štabna oficira i štabni podoficir u Operativnoj komandi u Nortvudu kod Londona, štabni oficir u Komandi snaga na komandnom brodu u Indijskom okeanu i autonomni timovi za zaštitu brodova Svetskog programa hrane.

Trenutno, je u EUNAVFOR Somalia angažovano pripadnika Vojske Srbije, 5 u Operativnoj komandi misije u Nortvudu i štabni oficir na brodu Komande snaga u Indijskom okeanu.

Vojna misija EU za obuku bezbednosnih snaga Centralnoafričke Republike — EUTM RCA


Vojna misija Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Centralnoafričke Republike (EUTM RCA) uspostavljena je u skladu sa Odlukom Saveta Evropske unije, broj 2016/610/CFSP od 19. aprila 2016. godine. Misija je nastavak angažovanja Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici. 

Pripadnici Vojske Srbije u misiji Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici

Vojska Srbije je otpočela angažovanje u EUTM RCA od 15. decembra 2016. godine upućivanjem četvoročlanog tima nivoa 1 i dvočlanog tima za hitnu medicinsku pomoć.

Trenutno je u ovoj operaciji angažovano 7 pripadnika Vojske Srbije – šef sanitetske službe u misiji, ujedno savetnik komandanta za medicinska pitanja, i medicinski tim koji čine lekar i pet medicinskih tehničara.

Misija EU za obuku u Maliju — EUTM Mali


Misija Evropske unije za obuku vojnih i bezbednosnih snaga Malija — EUTM Mali uspostavljena je Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 2085 (2012) i odlukama Saveta Evropske unije o uspostavljanju vojne misije Evropske unije u Maliju (Odluka broj 2013/34/CFSP od 17. januara 2013. godine) i pokretanju misije Evropske unije u Maliju (Odluka broj 2013/87/CFSP od 18. februara 2013. godine). Mandat misije se produžava u skladu sa odlukom Saveta Evropske unije.

Tim Vojske Srbije u misiji EU u Maliju

Vojska Srbije učestvuje u EUTM Mali od 15. decembra 2014. godine sa medicinskim timom sastava lekar i dva medicinskih tehničara, sa mandatom u trajanju od šest meseci.

Trenutno su ovoj operaciji angažovana 3 pripadnika Vojske Srbije.