Kurs za ključno osoblje jedinica za mirovne operacije

Program kursa je usmeren na obuku onih oficira i podoficira koji su planirani i izabrani za rad na ključnim pozicijama/dužnostima u kontingentu i jedinicama Vojske Srbije za učešće u multinacionalnim operacijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije.

polaznici-kursa-za-kljucno-osoblje-u-mnop-u-cmo-22okt2018.jpg
Cilj kursa je osposobljavanje oficira i podoficira za rad na ključnim dužnostima u kontingentu i jedinicama Vojske Srbije za učešće u multinacionalnim operacijama. Program kursa je usmeren na obuku onih oficira i podoficira koji su planirani i izabrani za rad na ključnim pozicijama/dužnostima u kontingentu i jedinicama Vojske Srbije za učešće u multinacionalnim operacijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije.

Sadržaj

  • Razumevanje karakteristika operativnog okruženja, multinacionalnosti i drugih ključnih aspekata multinacionalnih operacija.
  • Upoznavanje sa glavnim dokumentima za angažovanje u multinacionalnim operacijama.
  • Upoznavanje sa generičkim modelom komandi svih nivoa u multinacionalnim operacijama UN i EU.
  • Upoznavanje sa ključnim karakteristikama i drugim važnim aspektima rada u multinacionalnim operacijama: kodeksom ponašanja, osnovama bezbednosti na terenu, upravljanjem stresom, kulturnim razlikama i izazovima, rodnim pitanjima, saradnjom sa različitim akterima u zoni misije, osnovama rada sa medijima na terenu i logističkom podrškom jedinice/kontingenta.
  • Upoznavanje sa iskustvima i naučenim lekcijama iz angažovanja u različitim multinacionalnim operacijama UN i EU. 

Kriterijumi za polaznike 

Oficiri i podoficiri Vojske Srbije čina stariji vodnik prve klase – major koji su planirani i izabrani za rad na ključnim pozicijama/dužnostima u kontingentu i jedinicama Vojske Srbije za učešće u multinacionalnim operacijama.

Jezik na kursu

Srpski

Broj polaznika

Do 30

Strani polaznici

Ne

Plaćanje

Kurs je besplatan. Ministarstvo odbrane Republike Srbije pokriva troškove smeštaja, obroka i predavanja. Transport od/do Centra za mirovne operacije, dnevnice i druge troškove u vezi sa angažovanjem polaznika u CMO su odgovornost matične jedinice.  

Trajanje kursa

5 dana

Kontakt

Odeljenje za obuku CMO

Telefon: +381 (0) 11 2063-274; +381 (0) 11 2063-204
Telefaks: +381 11 3005 090
Mejl: pkoc@vs.rs