Izdvajamo

Treći bataljon vojne policije
Fotografija: 16
Utorak, 19.1.2016 
Specijalna brigada
Fotografija: 36
Utorak, 19.1.2016 
98. vazduhoplovna brigada
Fotografija: 20
Utorak, 19.1.2016 
Mešovita artiljerijska brigada
Fotografija: 12
Utorak, 5.1.2016 
Obuka i kursevi
Fotografija: 16
Sreda, 30.12.2015 
Centar za obuku i usavršavanje podoficira
Fotografija: 11
Sreda, 30.12.2015 
Centar za obuku logistike
Fotografija: 12
Sreda, 30.12.2015 
Centar za obuku veze i informatike
Fotografija: 7
Sreda, 30.12.2015 
Centar za obuku Kopnene vojske
Fotografija: 27
Utorak, 29.12.2015