OBVT LAZAR 3

Početak raščišćavanja aerodroma Sjenica

Izjava ministra Vulina
Petak, 1.6.2018 
Izjava generala Dikovića
Petak, 1.6.2018