Međunarodna letno-taktička vežba „BARS 2018”

Izjava pukovnika Surikova
Četvrtak, 4.10.2018 
Vežba BARS 2018, izjave pilota
Četvrtak, 4.10.2018