Obilazak jedinica Vojske u Sremskoj Mitrovici

Ministar odbrane Aleksandar Vulin
Četvrtak, 31.10.2019 
Potpukovnik Borislav Krnjajić
Četvrtak, 31.10.2019 
Poručnik Aleksandar Đorđić
Četvrtak, 31.10.2019 
Potporučnik Dušan Sinadinović
Četvrtak, 31.10.2019