Proslavljeni Dan artiljerije i Mešovite artiljerijske brigade