Otkrivanje table sa novim nazivom vojnog aerodroma u Batajnici