VOJSKA SRBIJE

Počela multinacionalna komandno-štabna vežba „Viking 18“