Obuka vojnika u rukovanju uređajima iz sistema telekomunikacije