Povređeni pripadnici 21. bataljona veze stabilno i dobro