General Diković obišao snage angažovane na zaštiti granice sa Republikom Bugarskom

Izjava generala Dikovića
Ponedeljak, 14.3.2016 
Izjava generala Božovića
Ponedeljak, 14.3.2016 
Izjava kapetana Cvetkovića
Ponedeljak, 14.3.2016 
Obilazak
Ponedeljak, 14.3.2016