VOJSKA SRBIJE

General Diković obišao snage angažovane na zaštiti granice sa Republikom Bugarskom

Izjava generala Dikovića
Ponedeljak, 14.3.2016 
Izjava generala Božovića
Ponedeljak, 14.3.2016 
Izjava kapetana Cvetkovića
Ponedeljak, 14.3.2016 
Obilazak
Ponedeljak, 14.3.2016