Odeljenje za finansije

Odeljenje za finansije (J-8) je organizacijska jedinica Generalštaba Vojske Srbije nadležna za (1) obavljanje poslova koji se odnose na finansijsko poslovanje i (2) kontrolu nad upravljanjem i korišćenjem sredstava u Vojsci Srbije.

U svom sastavu Odeljenje za finansije ima Odsek za finansijsko poslovanje i Grupu za analize i izveštavanje.

Načelnik Odeljenja za finansije (J-8) je potpukovnik docent dr Radovan Damnjanović.

Zadaci Odeljenja za finansije


Odeljenje za finansije obavlja zadatke iz oblasti finansijkog poslovanja, kontrole i upravljanja kadrom finansijske službe.

Finansijsko poslovanje

 • Raspored budzetskih sredstava Vojske Srbije;
 • Analize izvršenja finansijskog poslovanja Vojske Srbije;
 • Sastavljanje konsolidovanih periodičnih i godišnjih izveštaja;
 • Izrada tromesečnih planova izvršenja budzeta i planiranja prihoda Vojske Srbije;
 • Razmatranje mogućnosti finansiranja naknadnih zahteva;
 • Popis pokretnih stvari u Vojsci Srbije;
 • Izrada dokumenata kojima se uspostavlja sistem finansijskog upravljanja i kontrole u Vojsci Srbije;
 • Priprema i izrada mobilizacijskih akata i dokumenata za rad finansijske službe u pripremi mobilizacije, u toku mobilizacije i za vreme ratnog stanja;
 • Davanje objašnjenja, primedbi i stručnih mišljenja o primeni propisa iz oblasti finansijskog i materijalnog poslovanja.

Kontrola

 • Kontrola finansijskog i materijalnog poslovanja jedinica i ustanova Vojske Srbije i
 • Učešće u ekipama Generalštaba Vojske Srbije za kontrolu funkcionalnih sposobnosti i usaglašenosti sa zakonima, pravilima i propisima.

Upravljanje kadrom finansijske službe

 • Predlaganje organizacije finansijske službe u Vojsci Srbije;
 • Predlaganje rasporeda kadra finansijske službe u Vojsci Srbije i
 • Predlaganje delokruga rada finansijske službe u Vojsci Srbije.

Tradicije Odeljenja za finansije


Dana 8. novembra 1944. godine formirano je Finansijsko odeljenje pri Povereništvu narodne odbrane. Finansijsko odeljenje Povereništva narodne odbrane postalo je rukovodeći organ finansijske službe za celu NOVJ. Istovremeno su u svim komandama formirani organi finansijske službe. Formiranjem odeljenja, finansijska služba je po prvi put u organizaciji vojske na teritoriji Jugoslavije i pravno konstituisana kao posebna služba.

Uticaj zakonske regulative iz oblasti javnih finansija Republike Srbije na organizacionu strukturu i funkciju finansijske službe u Vojsci počeo je da se ostvaruje 2005. godine rasformiranjem Uprave za materijalno i finansijsko poslovanje u Sektoru za logistiku Generalštaba Vojske Srbije i formiranjem Odeljenja za finansije kao organizacione jedinice Generalštaba Vojske Srbije, neposredno potčinjene načelniku Generalštaba Vojske Srbije, kao naredbodavcu odgovornom za ukupno raspoređena sredstva Vojsci Srbije.

Sadašnja organizaciona struktura Odeljenja za finansije (J-8) GŠ VS uspostavljena je nakon organizacijsko-mobilizacijskih promena u Vojsci Srbije, 2011. godine.

Kontakt


Adresa: Savska 25, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 2063-868
Telefaks: +381 (0) 11 2063-537

Povezane vesti