Vojnogeografski institut

Vojnogeografski institut je ustanova Vojske Srbije zadužena za obezbeđenje sistema odbrane geoprostornim podacima koji se odnose na teritoriju Republike Srbije.

Institut je neposredno potčinjen Upravi za obaveštajno-izviđačke poslove (J-2) Generalštaba Vojske Srbije. 

Načelnik instituta je pukovnik dr Zoran Srdić.

Vojnogeografski institut je akreditovana naučnoistraživačka ustanova. Zahvaljujući uspostavljenoj saradnji sa brojnim naučnim i obrazovnim institucijama, Institut veoma uspešno realizuje naučnoistraživačke projekte u oblasti geonauka.

Zadaci Vojnogeografskog instituta


Radi obezbeđenja potrebnih geoprostornih podataka, Vojnogeografski institut vrši:

 • snimanje iz vazduha,
 • fotogrametrijski premer,
 • topografski premer,
 • kartografsku obradu,
 • publkovanje podataka,
 • štampanje karata,
 • skladištenje i distribuciju karata,
 • istraživanje i razvoj i
 • obuku korisnika.

Aktuelni zadaci na kojima je Vojnogeografski institut angažovan su:

 • Topografska karta 1:25.000,
 • Topografska karta 1:50.000,
 • Topografska karta 1:100.000,
 • Topografska karta 1:250.000,
 • Geografska karta 1:750.000 i
 • Međunarodna karta 1:1.000.000.

Osim na ovim zadacima, Vojnogeografski institut učestvuje na više projekata od nacionalnog značaja, kao što su:

 • IPA2014 projekat Sanacija posledica poplava,
 • Nacionalni atlas Republike Srbije i
 • Srpska enciklopedija.

Proizvodi Vojnogeografskog instituta


Vojnogeografski institut izrađuje različite vrste kartografskih, grafičkih, fotografskih i tekstualno-numeričkih proizvoda u digitalnoj i štampanoj formi. 

Osnovni proizvodi instituta su:

 • topografske karte,
 • geoprostorna baza podataka,
 • ortofoto proizvodi,
 • digitalni model visina i
 • reljefne karte.

Osim ovih proizvoda, Vojnogeografski institut izrađuje pregledno-topografske, geografske i tematske karte. Gotovo svi proizvodi su dostupni i civilnim strukturama.

Tradicija Vojnogeografskog instituta


Vojnogeografski institut je jedna od najstarijih ustanova naše vojske. Osnovan je 5. februara 1876. godine, kao Geografsko odeljenje Glavnog đeneralštaba srpske vojske. Odeljenje je 1920. godine preraslo u Geografski institut (1923. u Vojnogeografski institut), prvu vojnu ustanovu koja je ponela naziv institut.

Od osnivanja do danas institut nije menjao svoju osnovnu delatnost – sve vreme se bavio izradom karata za vojne potrebe. U svojoj dugoj istoriji Vojnogeografski institut je imao veoma važnu ulogu u razvoju srpske geodezije, kartografije i fotogrametrije. Realizovao je niz projekata od državnog značaja, kao što je projektovanje i uspostavljanje prve državne trigonometrijske, nivelmanske, gravimetrijske i GPS mreže. Jedan od najznačajnijih zadataka instituta je prvi sistematski topografski premer celokupne državne teritorije, na osnovu kojeg su izrađene brojne topografske karte.

Vojnogeografski institut, baštineći svoju dugogodišnju tradiciju, je nastavio sa pionirskim radovima koji se danas ogledaju u primeni najsavremenije informacione tehnologije za izradu topografskih karata. Radi očuvanja sećanja na ljude, događaje i rezultate rada snimljen je film Vojnogeografski institut kroz tri veka.


Kontakt


Adresa: Mije Kovačevića 5, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 3205-007
Telefaks: +381 (0) 11 3205-350
Imejl: vgi@vs.rs

Povezane vesti