Centar za obuku putem simulacija

Centar za obuku putem simulacija je ustanova Generalštaba Vojske Srbije, neposredno potčinjena Upravi za obuku i doktrinu (J-7). Namenjen je za intervidovsku obuku komandi jedinica svih rodova i službi izvođenjem višednevnih vežbi u realnom vremenu, po prethodno razrađenom scenariju i pripremljenom simulacionom modelu vežbe.

U svom sastavu Centar za obuku putem simulacija ima Odeljenje za simulacione vežbe i Odeljenje za podršku.

Načelnik Centra za obuku putem simulacija je pukovnik Mičo Branković.

Zadaci COPS-a


Centar za obuku putem simulacija realizuje:

  • unapređenje obučenosti komandi jedinica u planiranju operacija, radu komandi na donošenju odluka i vođenju operacija,
  • evaluacija obučenosti komandi,
  • priprema komandi pre upućivanja u operacije i
  • analiza doktrinarnih rešenja i planova budućih operacija.

Misija COPS-a je unapređenje obučenosti komandi jedinica Vojske Srbije primenom simulacionih metoda i informacionih tehnologija u planiranju i izvođenju operacija u punom spektru, u skladu sa doktrinarnim opredeljenjima i usvojenim procedurama rada komande na donošenju odluke.

Kontakt


Adresa: Neznanog junaka 38, Beograd
Telefon: +381 (0) 11 2063-948
Telefaks: +381 (0) 11 2063-353
Imejl: mico.brankovic@vs.rs

Povezane vesti