Tehnički opitni centar

Tehnički opitni centar je vojna naučnoistraživačka ustanova Vojske Srbije, ovlašćena za sprovođenje završnih, verifikacionih i homologacionih ispitivanja sredstava naoružanja i vojne opreme i metrološko obezbeđenje sistema odbrane.
 • Tehnički opitni centar
  Direktor Tehničkog opitnog centra, pukovnik Slobodan Ilić
  • Sektor za naoružanje
  • Sektor za elektroniku
  • Sektor za moto-tehnička i sredstva rečnih jedinica
  • Sektor za metrologiju
  • Sektor za vazduhoplovna sredstva
  • Centar za letna ispitivanja
  • Centar za ispitivanje naoružanja i vojne opreme „Nikinci“
Tehnički opitni centar (TOC) je neposredno potčinjen Upravi za planiranje i razvoj (J-5) Generalštaba Vojske Srbije.

Svoju delatnost obavlja na tri lokacije. Sedište i najveći broj laboratorija nalazi se u Beogradu, u Ulici Vojvode Stepe 445. Centar za ispitivanje naoružanja i vojne opreme smešten je u selu Nikinci, dok se Centar za letna ispitivanja i Sektor za vazduhoplovna sredstva nalaze na Vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“.

Direktor Tehničkog opitnog centra je pukovnik prof. dr Slobodan Ilić.

Organizacija Tehničkog opitnog centra je prilagođena potrebama izvršenja zadataka po određenim stručnim oblastima. Osnovu čine sektori i centri. Sektori su organizovani po odeljenjima, odnosno laboratorijama. Za realizaciju ispitivanja složenih sistema formiraju se radni timovi u čiji sastav ulaze stručnjaci iz raznih oblasti. 

U sastavu  TOC-a su Komandni vod, Sektor za naoružanje, Sektor za elektroniku, Sektor za moto-tehnička i sredstva rečnih jedinica, Sektor za metrologiju, Sektor za vazduhoplovna sredstva, Centar za letna ispitivanja i Centar za ispitivanje naoružanja i vojne opreme „Nikinci“.

Naučna delatnost


Na polju naučne delatnosti pripadnici TOC-a rukovode različitim naučnoistraživačkim projektima ili učestvuju u istim, rade na ličnom stručno-specijalističkom usavršavanju i daju svoj doprinos unapređenju segmenta naučne delatnosti u TOC-u u celini.
 
U skladu sa savremenim zahtevima opremanja Vojske Srbije naoružanjem i vojnom opremom (iz sopstvenog razvoja i sa inostranog tržišta gotovih proizvoda) i modernizacije postojećih sistema, TOC osvaja nove metode ispitivanja i ocenjivanja naoružanja i vojne opreme korišćenjem savremenih saznanja i moderne ispitne i merne opreme.

Usluge koje pruža TOC


Tehnički opitni centar vrši veliki broj usluga, kako za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, tako i za korisnike van sistema odbrane. Vrste usluga koje TOC pruža jesu:

 • Usluge ispitivanja naoružanja i vojne opreme
 • Usluge ispitivanja, kontrolisanja, sertifikacije tehničkih proizvoda i etaloniranja i pregleda merne opreme
 • Usluge koje se izvršavaju na osnovu dobijenih ovlašćenja od nadležnih ministarstava i agencija
 • Izdavanje potvrda i izjava za EMS.

Tradicije TOC-a


Razvoj i istraživanje u oblasti naoružanja i vojne opreme ima dugu tradiciju u srpskoj vojsci. Prva vazduhoplovna opitna grupa formirana je 14. decembra 1933.

Nakon Drugog svetskog rata, 1945. godine formirana je Centralna vojnotehnička laboratorija. Iste godine konstituisan je Vazduhoplovni opitni centar (VOC), koji je nastavio tradicije Vazduhoplovne opitne grupe.

Godine 1951. osnovan je poligon Nikinci – centralni opitni poligon za potrebe vojne industrije.

Tehnički opitni centar je formiran 22. marta 1973. godine transformacijom sedam vojnotehničkih instituta kopnene vojske. U sastav TOC-a ušli su delovi ranijih instituta, koji su se bavili ispitivanjem i ocenjivanjem kvaliteta sredstava naoružanja i vojne opreme i opitni poligoni „Nikinci“ i „Prevlaka“. Poligon „Prevlaka“ je 1992. godine izmešten na drugu lokaciju i reorganizovan u opitni poligon „Luštica“.

Mornarički opitni centar (MOC) formiran je 1980. godine sa sedištem u pomorskoj vojnoj bazi „Lora“ u Splitu. Do 1991. godine MOC je radio oslonjen na Brodarski institut iz Zagreba. Nakon raspada bivše države, MOC je predislociran u Tivat, sa sedištem u Mornaričkom tehničkom remontnom zavodu „Sava Kovačević“, gde je nastavio rad kao ovlašćeni organ za ispitivanje Sektora za ratnu mornaricu Generalštaba Vojske Jugoslavije.

Zahvaljujući postignutim rezultatima, Tehnički opitni centar je 27. aprila 1983. godine upisan u registar vojnih naučnih ustanova.

Savezna vlada je u junu 1998. godine donela odluku o davanju saglasnosti na Statut Tehničkog opitnog centra, čime je TOC dobio status vojne naučne ustanove u obliku istraživačkog centra. 
 
Rešenjem Ministra odbrane od 1. avgusta 2006. godine u sastav Tehničkog opitnog centra integrisani su Vazduhoplovni opitni centar i Mornarički opitni centar. Prema novoj organizaciji Tehničkog opitnog centra, u njegovom sastavu više se ne nalazi poligon „Luštica“.

Kontakt


Adresa: Vojvode Stepe 445, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 3005-065
Telefaks: +381 (0) 11 3977-422
Imejl: toc@toc.vs.rs

Povezane vesti