Centar za obuku logistike

Centar za obuku logistike je namenjen za obuku kadrova logističkih specijalnosti (tehničke, intendantske, saobraćajne, sanitetske i veterinarske službe) za potrebe sistema odbrane.

Jedinice Centra za obuku logistike razmeštene su na tri lokacije: u kasarni „Car Lazar“ u Kruševcu, u kasarni „Knjaz Mihailo“ u Nišu i kasarni „Ribnica“ u Kraljevu.

U sastavu Centra za obuku logistike su komanda, komandno odeljenje, Bataljon za obuku saobraćajne službe, četa za obuku intendantske službe, četa za obuku tehničke službe, četa za obuku sanitetske službe i četa za obuku vodiča pasa, uzgoj i dresuru pasa.

Komandant Centra je pukovnik Dragan Ljubić.

Zadaci Centra za obuku logistike


Zadaci Centra za obuku logistike jesu:

 • obučavanje, usavršavanje i osposobljavanje kadrova tehničke, intendantske, saobraćajne, sanitetske i veterinarske službe, za sve profile – vojnike, vojnike po ugovoru, kandidate za podoficire, podoficire i civilna lica i druga lica po odluci ministra odbrane (lica iz građanstva, lica za mirovne misije i lica iz inostranstva)
 • stručnospecijalistička obuka vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka i profesionalnih vojnika
 • organizacija i realizacija kurseva radi dodatnog osposobljavanja za potrebe službi logistike
 • sertifikacija obučenosti vojnika
 • pružanje intelektualnih usluga iz svoje delatnosti i licima i institucijama izvan Vojske Srbije i Ministarstva odbrane (po odluci ministra odbrane).

Obuka u Centru za obuku logistike


U Centru za obuku logistike realizuje se stručnospecijalistička obuka za vojnoevidencione specijalnosti službi logistike – tehničke službe (11 specijalnosti), intendantske službe (2 specijalnosti), saobraćajne službe (2 specijalnosti), sanitetske službe (2 specijalnosti) i veterinarske službe (6 specijalnosti).

U Centru za obuku logistike obučavaju se vojnici 23 specijalnosti za potrebe službi logistike.

Stručnospecijalistička obuka koja se realizuje u Centru za obuku logistike je napredna individualna obuka kojom se stiču neophodna stručnospecijalistička znanja i veštine za vojnoevidencionu specijalnost službi logistike, neophodnih za samostalno obavljanje formacijskih dužnosti u okviru specijalnosti.

Struktura obuke u CO Lo


 • Vojnostručna obuka (taktička obuka, vatrena obuka, sredstva i oprema) i
 • Fizička obuka.
Faza stručnospecijalističke obuke (II faza I perioda – perioda individualne obuke), traje 6 nedelja, odnosno 30 radnih dana ili 180 časova.

Cilj obuke je stvaranje samouverenog i disciplinovanog vojnika koji je fizički sposoban, dobro motivisan, obučen u osnovnim veštinama i koji poseduje kvalitete borca da preživi na bojnom polju i izvršava zadatke kao član posade ili tima.

Tradicije Centra za obuku logistike


Centar za obuku logistike formiran je u januaru 2007. godine.

Centar je formirala Uprava za logistiku Generalštaba Vojske Srbije i isti je pretpotčinjen Komandi za obuku 4. maja 2007. godine. Centar je formiran od 5 (pet) nastavnih centara i pozadinskog školskog centra i to:

 • 186. tehničkog nastavnog centra
 • 414. intendantskog nastavnog centra
 • 512. sanitetskog nastavnog centra
 • 125. saobraćajnog automobilskog nstavnog centra
 • 40. veterinarskog nasatavnog centra i
 • Pozadinskog školskog centra.

Centar je pravni sledbenik navedenih jedinica i nastavljač njihove tradicije. Dan jedinice obeležava se 4. maja u znak sećanja na datum kada je Centar formiran.

Kontakt


Adresa: Balkanska 57, 37 000 Kruševac
Telefon: +381 (0) 37 416-058
Telefaks: +381 (0) 37 416-377
Mejl: colo@vs.rs

Povezane vesti