Vojska Srbije — institucijakojoj građani najviše veruju

Komandant Trećeg bataljona vojne policije Potpukovnik Svetomir Džolić


Datum i mesto rođenja

18. avgust 1975, s. Tučep, Istok

Obrazovanje

 • Komandno-štabno usavršavanje, 2011. 
 • Vojna akademija, smer oklopne jedinice, 1998. 
 • Vojna gimnazija, 1994. 

Dužnosti

 • Komandant Trećeg bataljona vojne policije
 • Zamenik komandanta Trećeg bataljona vojne policije
 • Načelnik referata za operativne poslove, Treći bataljon vojne policije
 • Komandir čete vojne policije
 • Komandir voda vojne policije

Unapređenja

 • Potpukovnik, 2013. 
 • Major, 2008. 
 • Kapetan prve klase, 2005. 
 • Kapetan, 2002. 
 • Poručnik, 1999. 
 • Potporučnik, 1998. 

Odlikovanja

 • Medalja za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti, 1999.

Kontakt

Adresa: Čegarska bb, 18 000 Niš
Telefon: +381 (0) 18 257-919
Telefaks: +381 (0) 18 555-432
Mejl: 3.bvp@vs.rs.